fff

ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ทฤษฎีการเผาไม้สารเคมีของ ลาวัวซิเยร์

       ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ทฤษฎีการเผาไม้สารเคมีของ ลาวัวซิเยร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 1793 ลาวัวซิเยร์ ในค้นพบการเผาไหม้ของสารเคมีการค้นพบในครั้งนี้เป็นการทดลองเผาสารเคมีหลายชนิด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ การสันดาป “ เป็นการเผาไหม้อย่างรวดเร็วของสารที่ติดไปเกิดกับออกซิเจน เขาได้ตั้งชื่อให้กับทฤษฎีนี้ว่า theory of combustion ผลงานของเขาเป็นชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ค้นพบสสารไหม้ไฟได้ ทฤษฎีนี้ ลาวัวซิเยร์ ได้แบ่งออกเป็น 5 ข้อ…
fffffs

กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของฝรั่งเศสด้วยหนังสือ

      กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของฝรั่งเศสด้วยหนังสือ เป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีความรู้ทักษะกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ล่าสุดประเทศฝรั่งเศสได้มีโครงการ hans – on การทดลองผลงานของนักฟิสิกส์ 365 ปฏิบัติการ นานมีบุ๊คส์ได้มีร่วมมือองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสถานทูตไทย เป็นการเปิดงานหนังสือ บันทึกวิทยาศาสตร์หน้าใหม่ ของ ดร . นีโกล ออสโตรสกี เป็นนักวิจัย และนักฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยประเทศฝรั่งเศส กิจกรรมการทดลองในหนังสือนี้สามารถทำได้ตลอดทุกวันตลอดปีตามชื่อ 365…