โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีดีอย่างไร

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีดีอย่างไร ในสมัยนี้โลกของเราก้าวกระโดดเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปในหลายๆ ด้าน ทางวิทยาศาสตร์ก็เช่น มีเครื่องมือเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ เข้าไปใช้ในการทดลองนักวิทยาศาสตร์หลายๆ ท่านต่างทดลองในสิ่งใหม่เพื่อที่จะได้นำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นความรู้พื้นฐานที่ทำให้เด็กๆ และเยาวชนที่มีความสนใจในด้านนี้ต่างได้ใช้สมองรู้จักคิดวิเคราะห์ ทดลองผิดทดลองถูก ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น  วิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตที่ช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์มีความสะดวกสบายในหลายด้านๆ และยังช่วยให้เกิดความรู้เรื่องกลไกลของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัย โดยอาศัยการสังเกต การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสของตนเอง วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการความเป็นอยู่ของ มนุษย์ และ สัตว์ หรือบนโลกเราอย่างเห็นได้ชัด วิทยาศาสตร์นั้นมีทั้งส่งผลดีและผลเสีย…

ผลการทดลองของฝรั่งเศสระบุว่าไซยาไนด์เป็นสารพิษที่อันตราย

       ผลการทดลองของฝรั่งเศสระบุว่าไซยาไนด์เป็นสารพิษที่อันตราย ไซยาไนด์เป็นสารพิษสามารถพบได้ในน้ำเสียตามพวกโรงงานอุตสหกรรมเช่น การชุบโลหะ หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างการสังเคราะห์ หรือ ห้องปฎิบัติการทางเคมี ไซยาไนด์จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ไฮโรเจนไซยาไนด์ จะมีลักษณะเป็นของเหลวใสสามารถระเหยเป็นแก็สได้ง่าย เมื่อระเหยเป็นแก็สจะไม่มีสี แต่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวคือกลิ่นอัลมอนด์ ส่วนในประเภทที่ 2 จะอยู่ในรูปร่างที่เป็นของแข็งเกร็ดสีขาว คือ โซเดียมไซยาไนด์ และโพแทสเซียมไซยาไนด์ จะมีกลิ่นเป็น…