กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนมัธยมควรใช้ทดลอง

อันที่จริงกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นมีให้เลือกทำค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีความหลากหลายมากพอสมควร ไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราสามารถเอามาดัดแปลงเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหมดเลย แต่มันก็จะมีระดับความยากง่ายในการทำงานของโครงงานแต่ละประเภท แต่ละหัวข้ออยู่ด้วย นี่จึงน่าจะเป็นข้อจำกัดเดียวที่เป็นปัจจัยในการเลือกว่านักเรียนแต่ละระดับชั้นควรทำโครงงานในลักษณะไหนกันแน่ การเรียนรู้ที่เกิดจากการทดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์นั้นสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามหลักการขั้นตอนการทำงานได้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ประเภทที่ทำได้ง่าย และส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยก็คือโครงงานประเภทสำรวจ ประเภทที่ทำได้ยาก และต้องมีองค์ความรู้ที่แน่นพอสมควรก็คือ โครงงานประเภททฤษฎี แต่โครงงานที่เด็กนักเรียนสนใจ และเลือกทำมากที่สุดกลับเป็นโครงงานประเภททดลอง เพราะมันสนุก และท้าทายมากกว่า…
cover-sport-science

วิทยาศาสตร์การกีฬา สำคัญอย่างไร ?

‘กีฬา’ ทุกประเภทบนโลกนี้ แน่นอนว่านอกจากจะต้องมีการฝึกฝนอย่างถูกหลัก , พักให้เป็น อีกทั้งยังต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแล้ว ‘นักกีฬา’ ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายมีความพร้อม และมีความสมบูรณ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพราะฉะนั้น ‘วิทยาศาสตร์การกีฬา’ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อตัวนักกีฬาทุกประเภทในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ‘วิทยาศาสตร์การกีฬา’ จัดเป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการศึกษาอย่างเจาะลึก และมีการนำมาประยุกต์ทางด้านกีฬาทุกประเภท เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อตัวนักกีฬาเอง อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้านโครงสร้างร่างกายตลอดจนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ‘วิทยาศาสตร์การกีฬา’ คือ ศาสตร์สำคัญอีกแขนงหนึ่ง เป็นการนำความรู้…