fffffs

กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของฝรั่งเศสด้วยหนังสือ

      กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของฝรั่งเศสด้วยหนังสือ เป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีความรู้ทักษะกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ล่าสุดประเทศฝรั่งเศสได้มีโครงการ hans – on การทดลองผลงานของนักฟิสิกส์ 365 ปฏิบัติการ นานมีบุ๊คส์ได้มีร่วมมือองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสถานทูตไทย เป็นการเปิดงานหนังสือ บันทึกวิทยาศาสตร์หน้าใหม่ ของ ดร . นีโกล ออสโตรสกี เป็นนักวิจัย และนักฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยประเทศฝรั่งเศส กิจกรรมการทดลองในหนังสือนี้สามารถทำได้ตลอดทุกวันตลอดปีตามชื่อ 365…