ผลการทดลองของฝรั่งเศสระบุว่าไซยาไนด์เป็นสารพิษที่อันตราย

       ผลการทดลองของฝรั่งเศสระบุว่าไซยาไนด์เป็นสารพิษที่อันตราย ไซยาไนด์เป็นสารพิษสามารถพบได้ในน้ำเสียตามพวกโรงงานอุตสหกรรมเช่น การชุบโลหะ หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างการสังเคราะห์ หรือ ห้องปฎิบัติการทางเคมี ไซยาไนด์จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ไฮโรเจนไซยาไนด์ จะมีลักษณะเป็นของเหลวใสสามารถระเหยเป็นแก็สได้ง่าย เมื่อระเหยเป็นแก็สจะไม่มีสี แต่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวคือกลิ่นอัลมอนด์ ส่วนในประเภทที่ 2 จะอยู่ในรูปร่างที่เป็นของแข็งเกร็ดสีขาว คือ โซเดียมไซยาไนด์ และโพแทสเซียมไซยาไนด์ จะมีกลิ่นเป็น…
fff

ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ทฤษฎีการเผาไม้สารเคมีของ ลาวัวซิเยร์

       ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ทฤษฎีการเผาไม้สารเคมีของ ลาวัวซิเยร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 1793 ลาวัวซิเยร์ ในค้นพบการเผาไหม้ของสารเคมีการค้นพบในครั้งนี้เป็นการทดลองเผาสารเคมีหลายชนิด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ การสันดาป “ เป็นการเผาไหม้อย่างรวดเร็วของสารที่ติดไปเกิดกับออกซิเจน เขาได้ตั้งชื่อให้กับทฤษฎีนี้ว่า theory of combustion ผลงานของเขาเป็นชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ค้นพบสสารไหม้ไฟได้ ทฤษฎีนี้ ลาวัวซิเยร์ ได้แบ่งออกเป็น 5 ข้อ…