โครงสร้างโครโมสเฟียร์ดวงอาทิตย์ผลงานเด่นของ ดร.ระวี ภาวิไล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล  ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นสุดยอดแห่งวงการดาราศาสตร์อีกคนของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นราชบัณฑิต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในยุคบุกเบิกในด้านการศึกษาวิชาดาราศาสตร์รุ่นแรก ๆ ของประเทศไทย จากความเก่งกาจของไทยมีส่วนช่วยให้สังคมไทย โดยเฉพาะเด็กๆ วันรุ่น มีความสนใจการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนทั่วไปเริ่มได้ยินชื่อของท่านอย่างหนาหู ในช่วงการมาเยือนของดาวหางHalley ในปี พ.ศ. 2529 ดร.ระวี ภาวิไล สร้างผลงานอันทรงคุณค่าออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานประพันธ์หรืองานแปล ทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์ , พุทธศาสนา , วรรณกรรม , ปรัชญา

ท่านจบการศึกษาขณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัย Adelaide ประเทศออสเตรเลีย ต่อด้วยปริญญาเอกสาขาดาราศาสตร์ The Australian National University  ประเทศออสเตรเลีย จนกลายมาเป็นผู้แตกฉานทางด้านดาราศาสตร์คนหนึ่ง ความรู้และผลงานทางดาราศาสตร์ของท่านเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ท่านเคยเข้าร่วมประชุมรวมทั้งได้รับเชิญให้ไปทำงานวิจัยในต่างประเทศถึง 20 ครั้งด้วยกัน

สำหรับผลงานเด่น ทางด้านดาราศาสตร์ของท่าน ได้แก่

  • การศึกษาโครงสร้าง chromosphere ของดวงอาทิตย์
  • โครงสร้างอาณาจักรบริเวณ Active Region บนดวงอาทิตย์
  • โครงสร้างและการเคลื่อนไหวของบรรยากาศระดับ chromosphere ของดวงอาทิตย์
  • บรรยากาศของดวงอาทิตย์ เป็นต้น

ส่วนความรู้ในด้านพุทธศาสนาท่านได้คิดค้นแบบจำลองจิต-เจตสิกให้ออกมาเป็นรูปร่าง ที่คนรุ่นใหม่หรือคนทั่วไปสามารถเข้าได้ง่าย อย่างถ่องแท้ เพื่อใช้ในการช่วยศึกษารวมทั้งทำความเข้าใจพระอภิธรรม โดยทำออกมาเป็นแบบจำลองซึ่งสามารถแสดงภาพประกอบของเจตสิกในจิตแต่ละดวงได้อย่างสมบูรณ์แบบมาก โดยความรู้ที่ท่านอธิบายนี้ใช้ในการศึกษาเพื่อหาองค์ธรรมในพระสูตร ทำให้ผู้ที่ได้อ่านสามารถศึกษาพระอภิธรรมได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

ดร.ระวี ภาวิไล เคยเป็นอดีตกรรมการบริหารสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน อีกทั้งยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 อีกด้วย

มียศเป็นราชบัณฑิต, ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ผู้อำนวยการธรรมสถานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2549

ท่านเสียชีวิต ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 รวมอายุได้ 91 ปี  โดยเมื่อเวลา 00.45 น. หัวใจของท่านหยุดเต้น ทางแพทย์ก็ได้ทำการปั๊มหัวใจรวมทั้งให้ยากระตุ้น แต่ท่านก็ไม่ตอบสนอง จนกระทั่งถึงแก่กรรมในเวลา 01.15 น. ด้วยอาการสงบ ถึงแม้ในวันนี้ท่านจะจากไปแล้ว แต่ความรู้ที่ท่านได้สร้างเอาไว้จะตกทอดไปยังลูก หลาน สืบไป