กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของฝรั่งเศสด้วยหนังสือ

 

365 hands - on    กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของฝรั่งเศสด้วยหนังสือ เป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีความรู้ทักษะกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ล่าสุดประเทศฝรั่งเศสได้มีโครงการ hans – on การทดลองผลงานของนักฟิสิกส์ 365 ปฏิบัติการ นานมีบุ๊คส์ได้มีร่วมมือองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสถานทูตไทย เป็นการเปิดงานหนังสือ บันทึกวิทยาศาสตร์หน้าใหม่ ของ ดร . นีโกล ออสโตรสกี เป็นนักวิจัย และนักฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยประเทศฝรั่งเศส กิจกรรมการทดลองในหนังสือนี้สามารถทำได้ตลอดทุกวันตลอดปีตามชื่อ 365 ปฏิบัติการ Hans – on ภายในหนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมการทดลองมากมายหลากหลายให้สำหรับเด็ก และเยาวชน ที่สนใจในด้านนี้ทดลองกันด้วยอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวง่ายๆ เป็นการให้เด็กฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม และลงมือทำเผื่อที่จะได้คำตอบด้วยตนเอง เพื่อความรู้ความชำนาญในด้านทักษะต่างๆ ของวิทยาศสาตร์เพื่อที่จะได้นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับการศึกษานอกเวลา เพราะเด็ก และเยาวชนเหล่านนี้จะมีประสบการณ์ในด้านการทดลอง และสามารถนำมาจดบันทึกสรุปผลหลังจากที่ทำการทดลองไปตลอดทั้งปี

หนังสือเล่มนี้ได้มาจากการคิดค้นของ ดร. นีโกล ออสโตรสกี ที่มีความขยันมุ่งมั่นการวิธีการทดลองในรูปแบบใหม่ให้สำเร็จแล้วนำมาลงหนังสือในเล่มนี้ ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของแหล่งความรู้ทั้งด้าน ฟิสิกส์ , เคมี , ชีว , คณิตศาสตร์ เข้าด้วยกันไว้ในเล่มเดียว เป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เยาวชนทั้งหลายให้มีความชื่นชอบในวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะให้เยาวชนเข้ามาสัมผัสเหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆ ทางด้าน เจเรมี โอปิเทสโกเคยกล่าวไว้ หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของความร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์ กับ วัฒนธรรมระหว่างฝรั่งเศสกับปะเทศไทย การส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมทำให้เด็ก และเยาวชนได้มีความรู้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในทางที่ดีได้เป็นอนาคตของชาติต่อไป