Thai-scientists-pic

นักวิทยาศาสตร์ไทยมีชื่อเสียงมากที่สุด

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 4 กษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ ท่านทรงได้ชื่อว่าเป็น บิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ของไทย พระองค์ทรงพระปรีชามีความรู้ในด้านต่างๆมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ภาษาตะวันตก , ภาษาตะวันออก , ปรัชญา วิทยาศาสตร์ , ดาราศาสตร์ เป็นต้น พระองค์ทรงศึกษาทั้งภาษาลาตินและภาษาอังกฤษ จนความรู้แตกฉานนำมาใช้งานได้เป็นอย่างดี ทำให้พระองค์ได้ติดต่อกับชาวตะวันตก ได้หนังสือต่างประเทศหลายวิชา ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้เป็นอย่างมาก ผลงานทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์…
Albert

โครงสร้างโครโมสเฟียร์ดวงอาทิตย์ผลงานเด่นของ ดร.ระวี ภาวิไล

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ระวี ภาวิไล  ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นสุดยอดแห่งวงการดาราศาสตร์อีกคนของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นราชบัณฑิต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในยุคบุกเบิกในด้านการศึกษาวิชาดาราศาสตร์รุ่นแรก ๆ ของประเทศไทย จากความเก่งกาจของไทยมีส่วนช่วยให้สังคมไทย โดยเฉพาะเด็กๆ วันรุ่น มีความสนใจการเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์มากยิ่งขึ้น สำหรับประชาชนทั่วไปเริ่มได้ยินชื่อของท่านอย่างหนาหู ในช่วงการมาเยือนของดาวหางHalley ในปี พ.ศ. 2529 ดร.ระวี ภาวิไล สร้างผลงานอันทรงคุณค่าออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานประพันธ์หรืองานแปล ทั้งทางด้าน…