Overall-science

วิทยาศาสตร์โดยรวมหมายถึงอะไร

วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างท่องแท้ อย่างเช่นเรารู้จักดิน รู้ว่ามันมีส่วนประกอบอะไร กำเนิดมาได้อย่างไร และนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง หรือจะเป็นการรู้ถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในร่างกายของเราว่ามีอะไรบ้าง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์เป็น และสอนเราให้เข้าใจ ทำให้ชีวิตของเราพัฒนาขึ้น มันถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสหกรรมการผลิต การแพทย์ อาวุธทางการทหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ในสมัยเด็ก ๆ ทุกคนต้องเคยเรียนมากันแล้วทั้งนั้นในวิชาวิทยาศาสตร์…

กูกลิเอลโม มาร์โคนี ผู้ประดิษฐ์วิทยุคนแรกของโลก

แม้ทุกวันนี้สื่ออย่างวิทยุจะได้รับความนิยมลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปจากโลกใบนี้ ให้ตายยังไงคนก็ยังจำเป็นต้องฟังสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวอยู่ดี ดังนั้นสื่อวิทยุก็ยังคงจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเสมอมา หลายคนคงอยากรู้จักกับผู้ริเริ่มสร้างวิทยุเครื่องแรกของโลกว่าเขาเป็นใคร มีความสามารถมากขนาดไหน คนทั่วไปอาจไม่ค่อยรู้จักชายคนนี้แต่สำหรับชื่อเสียงของ กูกลิเอลโม มาร์โคนี ต้องยอมรับว่าเขาคืออีกบุคคลที่เปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน ผู้ประดิษฐ์วิทยุคนแรกของโลก กูกลิเอลโม มาร์โคนี กูกลิเอลโม มาร์โคนี เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 1874 ที่เมืองโบโลญญา อิตาลี ในครอบครัวร่ำรวย ตัวเขาเองมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้ามาตั้งแต่เด็กซึ่งพ่อของเขาค่อนข้างให้การสนับสนุนอย่างดี พอโตขึ้นมาหน่อยก็เข้าศึกษายังโรงเรียนเทคนิคพร้อมกับศึกษาตำราไฟฟ้าฟิสิกส์เพิ่มเติมอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังมีการขอร้องให้พ่อของตนเองจ้างครูสอนฟิสิกส์มาสอนให้ที่บ้าน…