Jun 22

โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีดีอย่างไร

scienceโครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีดีอย่างไร ในสมัยนี้โลกของเราก้าวกระโดดเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปในหลายๆ ด้าน ทางวิทยาศาสตร์ก็เช่น มีเครื่องมือเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ เข้าไปใช้ในการทดลองนักวิทยาศาสตร์หลายๆ ท่านต่างทดลองในสิ่งใหม่เพื่อที่จะได้นำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นความรู้พื้นฐานที่ทำให้เด็กๆ และเยาวชนที่มีความสนใจในด้านนี้ต่างได้ใช้สมองรู้จักคิดวิเคราะห์ ทดลองผิดทดลองถูก ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น  วิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตที่ช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์มีความสะดวกสบายในหลายด้านๆ และยังช่วยให้เกิดความรู้เรื่องกลไกลของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัย โดยอาศัยการสังเกต การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสของตนเอง วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการความเป็นอยู่ของ มนุษย์ และ สัตว์ หรือบนโลกเราอย่างเห็นได้ชัด

วิทยาศาสตร์นั้นมีทั้งส่งผลดีและผลเสีย

ผลดี ก็คือ ถ้าหากคุณนำวิทยาศาสตร์มาใช้พิจารณาอย่างรอบคอบก็จะส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม หรือ ธรรมชาติต่างๆ อย่างเช่น การพัฒนาชุมชนสังคม รวมไปถึง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้มีความก้าวหน้าไม่เสื่อมถอยลงไป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถก่อให้เกิดอาชีพได้หลายสาขา เช่น หมอ , นักฟิสิกส์ , นักชีวะวิทยา และอื่นๆ อีกมากมาย แม้แต่เรื่องเล็กอย่างการซื้อของใช้ หรือบริการต่าง ที่ได้ใช้ชีวิตประจำวัน โดยอาศัยหลักของวิทยาศาสตร์

ผลเสีย ก็คือ ถ้าหากคุณนำเอาความรู้ไปใช้แบบไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดีอย่างรอบคอบแจจะส่งผลเสียให้กับทางสังคม หรือ ชุมชนที่อยู่อาศัย มีผลกระทบไปถึงความสมดุลธรรมชาติส่งผลให้ธรรมชาตินั้นบิดเบือนไปโดยไม่รู้ตัว หรือการนำความรู้ที่ใช้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนจะทำให้ส่งผลเสียต่อคนรอบข้าง

Jun 22

ผลการทดลองของฝรั่งเศสระบุว่าไซยาไนด์เป็นสารพิษที่อันตราย

 

cyanide     ผลการทดลองของฝรั่งเศสระบุว่าไซยาไนด์เป็นสารพิษที่อันตราย ไซยาไนด์เป็นสารพิษสามารถพบได้ในน้ำเสียตามพวกโรงงานอุตสหกรรมเช่น การชุบโลหะ หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอย่างการสังเคราะห์ หรือ ห้องปฎิบัติการทางเคมี ไซยาไนด์จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. ไฮโรเจนไซยาไนด์ จะมีลักษณะเป็นของเหลวใสสามารถระเหยเป็นแก็สได้ง่าย เมื่อระเหยเป็นแก็สจะไม่มีสี แต่จะมีกลิ่นเฉพาะตัวคือกลิ่นอัลมอนด์ ส่วนในประเภทที่ 2 จะอยู่ในรูปร่างที่เป็นของแข็งเกร็ดสีขาว คือ โซเดียมไซยาไนด์ และโพแทสเซียมไซยาไนด์ จะมีกลิ่นเป็น อัลมอนด์ เช่นกัน ไซยาไนด์ มีชื่อย่อภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ว่า CN-

ความอันตรายของสารไซยาไนด์สามารถทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว การรับสารไซยาไนด์นั้นเข้าได้หลายช่องทางทั้งจากการสูดดมก๊าซเข้าไป หรือจากการรับประทานทั้งน้ำทั้งเม็ด ถ้าสุมมุติว่าคุณได้สารพิษนี้เข้าไปในขณะที่ท้องว่างก็จะออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้ามีอาหารอยู่ในกระเพาะก็จะออกฤทธิ์ช้าหน่อย แต่การที่จะได้รับสารพิษนี้ไม้จำเป็นต้องรับประทานเข้าไปเต็มเพียงแค่ได้สัมผัสทางปลายเล็บแล้วเอามือยิบจับของกินสัมผัสแค่เพียงฝีปากเพียงเท่านั้นสารพิษก็จะเข้าไปในร่างกายคุณได้ทันที แต่ถ้าคุณได้รับสารพิษจากการสูดดมจะมีผลออกฤทธิ์เร็วที่สุดนับความตายเป็นวินาที มีอีกชนิดที่รุนแรงไม่แพ้กันการได้รับประทานเกลือไซยาไนด์เข้าในตอนท้องว่างเปรียบเสมือนการหย่นลงไปในกรดจะมีผลกับกรดในกระเพาะระเหยเป็นก๊าซอยู่ในร่างกายเรารับไปแบบเต็มๆ ส่งผลออกฤทธิ์รวดเร็ว

อาการของคนได้รับสารพิษไซยาไนด์มี 2 ประเภท

  1. แบบไม่รุ่นแรงจะมีอาการ กล้ามเนื้อไม่มีแรงทั้งแขนขา , หายใจลำบาก , วิเวียนศรีษะ , คลื่นไส้ อาเจียน , ลมหายใจจะมีกลิ่นอัลมอนด์
  2. แบบรุนแรง คลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง , หายใจไม่ออกลำบาก , ช็อกหมดสติ

Jun 21

ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ทฤษฎีการเผาไม้สารเคมีของ ลาวัวซิเยร์

Lavoisier       ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ทฤษฎีการเผาไม้สารเคมีของ ลาวัวซิเยร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 1793 ลาวัวซิเยร์ ในค้นพบการเผาไหม้ของสารเคมีการค้นพบในครั้งนี้เป็นการทดลองเผาสารเคมีหลายชนิด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ การสันดาป “ เป็นการเผาไหม้อย่างรวดเร็วของสารที่ติดไปเกิดกับออกซิเจน เขาได้ตั้งชื่อให้กับทฤษฎีนี้ว่า theory of combustion ผลงานของเขาเป็นชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ค้นพบสสารไหม้ไฟได้

ทฤษฎีนี้ ลาวัวซิเยร์ ได้แบ่งออกเป็น 5 ข้อ

  1. การเผาไหม้นั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ในที่มีอากาศ
  2. การเผาไหม้ไม่มีธาตุฟลุยยิสตอน
  3. เถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
  4. อากาศประกอบไปด้วยก๊าซ 2 ชนิด ออกซิเจน กับ อาโซต
  5. โลหะเผาไฟจะเกิดกรด acid แล้วจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

การที่ ลาวัวซิเยร์ อธิบายเหตุผลของการเผาไหม้ได้นั้นจึงเป็นการลบล้างทฤษฎีของ จอร์จ เออเนส สตาห์ล นักเคมีชาวเยอรมัน หลังจากที่ ลาวัวซิเยร์ อธิบายเกี่ยวกับการเผาไหม้ได้แล้วเขาได้ทำการทดลองเพิ่มเติมแล้วอธิบายออกมาว่า สสารไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นเองได้ และไม่สามารถทำให้หายไปได้ แต่เปลี่ยนสถานะได้ดังเช่น น้ำระเหยจนกลายเป็นไอน้ำ แล้วได้ทำการทดลองใหม่คือ การเผาไหม้ในร่างกายของมนุษย์ก็มีการเผาไหม้ได้เหมือนกันเช่นเมื่อมนุษย์ได้รับประทานอาหารเข้าไปอาหารเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนสภาพกลายมาเป็นพลังงานสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการก็จะถูกขับออกมาจากร่างกายเช่น เหงือ , ปัสสาวะ , อุจจาระ นั่นเอง

หลังจากที่ อังตวน อลเรนต์ ลาวัวซิเยร์ ได้คิดค้นทฤษฎีนี้ออกมาก็ได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโดงดังผู้คนทั่วโลกจ่างรู้จัก และพากันชื่นชมว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดในขณะนั้น

Jun 21

กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของฝรั่งเศสด้วยหนังสือ

 

365 hands - on    กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของฝรั่งเศสด้วยหนังสือ เป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้มีความรู้ทักษะกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ล่าสุดประเทศฝรั่งเศสได้มีโครงการ hans – on การทดลองผลงานของนักฟิสิกส์ 365 ปฏิบัติการ นานมีบุ๊คส์ได้มีร่วมมือองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสถานทูตไทย เป็นการเปิดงานหนังสือ บันทึกวิทยาศาสตร์หน้าใหม่ ของ ดร . นีโกล ออสโตรสกี เป็นนักวิจัย และนักฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยประเทศฝรั่งเศส กิจกรรมการทดลองในหนังสือนี้สามารถทำได้ตลอดทุกวันตลอดปีตามชื่อ 365 ปฏิบัติการ Hans – on ภายในหนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมการทดลองมากมายหลากหลายให้สำหรับเด็ก และเยาวชน ที่สนใจในด้านนี้ทดลองกันด้วยอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวง่ายๆ เป็นการให้เด็กฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม และลงมือทำเผื่อที่จะได้คำตอบด้วยตนเอง เพื่อความรู้ความชำนาญในด้านทักษะต่างๆ ของวิทยาศสาตร์เพื่อที่จะได้นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับการศึกษานอกเวลา เพราะเด็ก และเยาวชนเหล่านนี้จะมีประสบการณ์ในด้านการทดลอง และสามารถนำมาจดบันทึกสรุปผลหลังจากที่ทำการทดลองไปตลอดทั้งปี

หนังสือเล่มนี้ได้มาจากการคิดค้นของ ดร. นีโกล ออสโตรสกี ที่มีความขยันมุ่งมั่นการวิธีการทดลองในรูปแบบใหม่ให้สำเร็จแล้วนำมาลงหนังสือในเล่มนี้ ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของแหล่งความรู้ทั้งด้าน ฟิสิกส์ , เคมี , ชีว , คณิตศาสตร์ เข้าด้วยกันไว้ในเล่มเดียว เป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้เยาวชนทั้งหลายให้มีความชื่นชอบในวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะให้เยาวชนเข้ามาสัมผัสเหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆ ทางด้าน เจเรมี โอปิเทสโกเคยกล่าวไว้ หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีของความร่วมทางด้านวิทยาศาสตร์ กับ วัฒนธรรมระหว่างฝรั่งเศสกับปะเทศไทย การส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมทำให้เด็ก และเยาวชนได้มีความรู้พัฒนาศักยภาพของตัวเองในทางที่ดีได้เป็นอนาคตของชาติต่อไป