5 อันดับผลงานวิทยาศาสตร์ไทย

 

ถ้าพูดถึงเรื่องนักวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทยเองก็มีบุคลากรที่เก่ง รวมทั้งมีความสามารถมากมาย แม้ว่าในประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีการส่งเสริมวิชาวิทยาศาสตร์มากนัก แต่ถึงอย่างนั้นก็กลับมีนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์คนไทยแท้ๆ ที่สร้างผลงานชั้นเยี่ยม จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

5 อันดับผลงานวิทยาศาสตร์ไทย

ยาต้านเอดส์ ZIDOVUDINE

ในช่วงปี พ.ศ. 2538 มีนักวิทยาศาสตร์หญิงคนนึงที่ชื่อ  ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เธอได้รับประสบความสำเร็จในการคิดค้นยาต้านเชื้อเอดส์ในประเทศไทย จนกลายมาเป็นยา ZIDOVUDINE ซึ่งเป็นยาต้านเอดส์ช่วยลดการติดเชื้อจากในครรภ์ เป็นครั้งแรกของโลก เป็นเวลากว่า 30 ปีที่ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์  ทุ่มเทกับการทำงานอย่างถวายหัว เพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้ทั่วโลกได้มีโอกาสใช้ยารักษาโรคเอดส์ ทำให้เธอได้รับรางวัล  Global Scientist Award ประจำปี ค.ศ.2004 จาก Letten Foundation ประเทศ Norway  และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

ผู้ค้นพบสมุนไพรรักษามะเร็งเป็นคนแรกของโลก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2529  โดยท่านมีผลงานชิ้นเอกคือ เป็นผู้วิจัยจนทำการค้นพบสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษามะเร็งเป็นคนแรกของโลก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่องสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา และงานวิจัยอื่นๆอีกหลายชิ้น โดยงานวิจัยของท่านจำนวนกว่า 118 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติ รวมกว่า 1,016 ครั้ง

ผู้บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นบุกเบิกของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล  ผลงานเด่นๆของท่านคือการศึกษาโครงสร้าง chromosphere ของดวงอาทิตย์ , เรื่องบรรยากาศของดวงอาทิตย์ เป็นต้น แต่คนจำนวนมากจะรู้จักท่านในช่วงปี พ.ศ. 2529 ตอนที่ดาวหาง Halley เดินทางมาเยือนประเทศไทย รวมถึงช่วงที่มีข่าวฝนดาวตกด้วย เรียกได้ว่า ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล เป็นผู้มีส่วนช่วยทำให้ชาวไทยหันไปสนใจเรื่องของดาราศาสตร์กันมากขึ้น

ผู้คิดค้นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เป็นผู้คิดค้นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรค ท่านดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งผลงานนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาเรื่องโรคสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าอีกด้วย จากผลงานการวิจัยต่างๆ ที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิตของมนุษย์ชาติ จึงทำให้ท่านได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2535 , รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2537 , รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2547 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์