Scientist

baby-photo

ทารกน้อยพลิกหน้าประวัติศาสตร์เกิดจากตัวอ่อนผ่านการแช่แข็งนาน 24 ปี

ถือว่าเป็นข่าวแห่งความน่ายินดีอย่างมากสำหรับพ่อแม่ชาวสหรัฐฯ หลังลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาได้ลืมตาดูโลกจากตัวอ่อนที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ยาวนานกว่า 24 ปี ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกชนิดที่ทุกคนต้องจดจำและจารึกเอาไว้อีกนานแสนนาน โดยสิ่งนี้ถูกเปิดเผยขึ้นจากรายงานว่า เบนจามิน กับ ทีนา กิ๊บสัน …
Read More
/ / History

Knowledge

เคมีวิเคราะห์

เคมีวิเคราะห์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 1.วิเคราะห์คุณภาพด้านอนินทรีย์ คือ เป้นการวิเคราะห์เพื่อหาสารนินทรีในส่วนประกอบนั้นๆ

วิทยาการระบาด

เป็นการวิเคราะห์ ที่เกี่ยวกับโรค และหาทางรักษา ใช้เพื่อทำการศึกษา ไปจนถึงการออกแบบ เก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการเข้าใจในการศึกษาทั้งไกลและไกล

ไฟฟ้าเคมี

เป็นการหาความรู้ที่เกียวกับการเกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 หลัก 1.ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายเท  2.ปฏิกิริยาที่ไม่มีการถ่ายเท 

MAP

สิ่งประดิษฐ์

กล้องโทรทรรศน์ประดิษฐ์โดยนิวตัน

เป็นการสะท้อนแสงจากกระจกโค้งทำให้เห็นภาพขึ้นมาถูกคิดค้นในศตวรรษที่ 17  ทำให้เราสามารถมองวัตถุได้อย่างชัดเจน

ขดลวดเทสลา

เป็นหม้อแปลงที่อาศัยอยู่ เรโซแนนซ์ มีความสามารถสร้างแรงดันอากาศ และคลื่นวิทยุ

หลอดไฟ

ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดย เซอร์ โจเซฟ สวอน หลอดไฟมีหลายประเภทและแต่ละอย่างจะให้ความสว่างที่ไม่เหมือนกัน

VDO

ค้นหา นักวิทยาศาสตร์

baby-photo
ถือว่าเป็นข่าวแห่งความน่ายินดีอย่างมากสำหรับพ่อแม่ชาวสหรัฐฯ หลังลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาได้ลืมตาดูโลกจากตัวอ่อนที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ยาวนานกว่า 24 ปี ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับโลกชนิดที่ทุกคนต้องจดจำและจารึกเอาไว้อีกนานแสนนาน …
Read More
เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1847 ที่ประเทศสหรัฐฯ สมัยที่เริ่มเข้าเรียนเคยมีครูบอกว่าเขาไม่สามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ทำให้พ่อแม่ของเขาต้องตัดสินใจสอนด้วยตัวเอง …
Read More
Isaac Newtons
เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1942 …
Read More
uːi pæˈstɜrs
เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1822 ที่ประเทศฝรั่งเศส พ่อต้องการให้เขาเป็นครูจึงได้ส่งเข้าไปเรียนในกรุงปารีส …
Read More
เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1879 …
Read More